F’Maltarti se nagħtu widen lis-Soċjetà Maltija tal-Arti li se ttella’ kunċert tal-pjanu f’għeluq il-100 sena f’Palazzo de la Salle. .

During Maltarti we’re going to hear how the Malta Society of Arts is organising a piano concert commemorating its 100th anniversary at Palazzo de la Salle .

Is-Soċjetà Maltija għall-Arti qed tfakkar il-100 sena tagħha f’Palazzo de la Salle, il-Belt Valletta, b’kunċert mogħti mill-pjanista Charlene Farrugia.

The Malta Society of Arts is celebrating its 100th Anniversary at the Palazzo de la Salle in Valletta through a concert by the pianist Charlene Farrugia.