F’MALTARTI se nagħtu ħarsa lill-wirja ta’ Rebecca Cassar, bit-titlu Enlightenment.

In this episode of MALTARTI, we will be taking a look at an exhibition by Rebecca Cassar titled Enlightenment.

Enlightenment hija wirja mtellgħa mill-artista Rebecca Cassar li tistħarreġ il-ħajja permezz ta’ forom astratti, kuluri vivaċi, u l-użu kreattiv tad-deheb.

Enlightenment by Rebecca Cassar is an exhibition that depicts life through abstract forms, vibrant colours and creative use of gold.