During Maltarti we will be looking at the new publication by Toni Sant focusing on the artistic works of Enrique Tabone.

F’Maltarti se nagħtu ħarsa lejn pubblikazzjoni ġdida ta’ Toni Sant dwar ix-xogħlijiet artistiċi ta’ Enriqué Tabone.

L-iskulturi u xogħlijiet oħra ta’ Enriqué Tabone issa jistgħu jitgawdew bejn il-qxur ta’ ktieb ġdid b’kompilazzjoni u b’kummentarju ta’ Toni Sant. F’din ir-rokna nqallbu l-paġni ta’ din il-pubblikazzjoni bit-tama li xogħol Enriqué nagħrfuh aħjar.

The sculptures and other works by Enrique Tabone can now be enjoyed through the pages of a new book with compilation and commentary by Toni Sant. We will be turning the pages of this publication hoping to understand Enrique’s works.