During Maltarti we will be looking at the Open Weekend organised by Heritage Malta at Fort Delimara.

F’Maltarti se nagħtu ħarsa lejn Open weekend mtella’ minn Heritage Malta fil-Forti Delimara.

Fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed jinfetaħ il-kanċell tal-Forti Delimara f’Marsaxlokk, hekk kif dan il-bini storiku se jkun qed jilqa lill-pubbliku permezz ta’ inizjattiva ta’ Heritage Malta. Permezz ta’ open weekend il-pubbliku se jkollu ċans jimxi dlonk il-kurrituri ta’ din il-forti u jesplora l-istorja rikka ta’ dan il-bini …

In the coming weeks the gate of Fort Delimara in Marsaxlokk will be opened as this historic building will be welcoming the public through an initiative by Heritage Malta. Through an open weekend, the public will have a chance to walk through the corridors of this fort and explore the rich history of this building.