Fl-episodju li jmiss, Maltarti se jagħti ħarsa lix-xogħol bl-akkwarelli tal-artist Paul Caruana, esebit fil-gallarija tal-arti, f’Ta’ Qali …

In the next episode, Maltarti will take a look at the work done with watercolours by the artist Paul Caruana, exhibited at the art gallery in Ta’ Qali…

L-artist Paul Caruana u l-kuratur Joseph Agius ingħaqdu flimkien sabiex iwasslulna Funny how time … wirja ta’ xogħlijiet bl-akkwarelli mtellgħa f’gallarija tal-arti, f’Ta’ Qali.

The artist Paul Caruana and the curator Joseph Agius have come together to bring us Funny how time … an exhibition of work with watercolours produced at an art gallery in ta’ Qali.