Fl-episodju tal-lum se nagħtu ħarsa lejn l-aħħar esebizzjoini li organizzat il-Gozo Philatelic Society.

In today’s episode we will have a look at the Gozo Philatelic Society’s most recent exhibition.

Illum se nitfgħu ħarsitna fuq il-Gozo Philatelic Society, li tellgħet it-23 edizzjoni tal-esbizzjoni annwali tagħha u tat spazju anke lil persuni mhux membri tagħha jesibixxu l-kollezzjonijiet tagħhom tal-bolol Maltin fil-kurituri tal-Ministeru għal Għawdex.

Today we will be looking at the Gozo Philatelic Society that has just organized its 23rd edition of its annual exhibition, which even gave space to individuals who are non-members to exhibit their Maltese stamp collections.