MALTARTI se jwasslilna tagħrif dwar Groundwaters – wirja li tesplora l-arti barranija fis-sens ta’ outsider art.

MALTARTI will be giving us information about Groundwaters – an exhibition that explores foreign art in the sense of outsider art.

Il-wirja Groundwaters qed iġġib flimkien seba’ artisti Maltin u barranin b’xogħlijiet ikkurati minn Gabriel Zammit. Din il-wirja hi partikulari għax tesplora l-idea ta’ arti barranija fis-sens ta’ outsider art, jiġifieri arti li mhix parti mit-tradizzjoni stabbilita.

The exhibition Groundwaters, is bringing together seven artists, Maltese and foreigners with works curated by Gabriel Zammit. This exhibition is particular because it explores the idea of foreign art, in the sense of outsider arts, meaning, art that isn’t part of the established tradition.