F’Maltarti se nistħarrġu l-vizzji, il-pjaċiri, u r-relazzjonijiet ta’ bejniethom billi nistednukom għall-wirja It’s 5 o’clock somewhere, imtellgħa f’kollaborazzjoni ma’ Art Sweven.

At Maltarti, we will investigate addictions, pleasures, and the relationships between them by inviting you to the exhibition It’s 5 o’clock somewhere, staged in collaboration with Art Sweven.

Anke l-ħtija jista’ jkollha dimensjoni ħelwa, bħalma naraw fil-wirja It’s 5 o’clock somewhere, stħarriġ viżiv tal-‘guilty pleasures’ tagħna – minn vizzji mingħajr konsegwenza sa drawwiet li jġibu l-qerda tagħna nfusna.

Even guilt can have its good side. As we can see in the exhibition It’s 5 o’clock somewhere, visual displays of our ‘guilty pleasures’ – from addictions without a consequence to habits that result in our own destruction.