F’MALTARTI se nlaqqgħukom mal-poeżija ta’ Joe Friggieri permezz ta’ Sekwenzi, l-aħħar pubblikazzjoni tiegħu.

During MALTARTI, we shall introduce you to the poetry of Joe Friggieri through Sekwenzi, his latest publication.

Il-poeta Joe Friggieri nieda ġabra ġdida ta’ poeżij’ b’kitbiet mill-aħħar ħames snin, b’kontinwità tematika u stilistika mal-ħarġiet l-oħra, jiġifieri Intervalli u Kadenzi.

The poet Joe Friggieri launched a new collection of poems with writings during the past five years, with a thematic and stylistic continuity with the other issues namely Intervalli and Kadenzi.