F’MaltArti se nitkellmu dwar id-dramm L-Arrest ta’ Danny Weed li se jittella’ fi Blue Box fl-Imsida f’Marzu li ġej.

During Maltarti we will be talking about the play The Arrest of Danny Weed (L-Arrest ta’ Danny Weed) which is going to be held at the Blue Box Theatre in Msida next March.

Nilqgħukom għal Maltarti, il-programm t’attwalità fl-arti u l-kultura. Illum se mmorru wara l-kwinti tal-produzzjoni teatrali L-Arrest ta’ Danny Weed, farsa miktuba minn Alfred Buttigieg li se tlaqqana ma’ Skoċċiż li l-Pulizija f’Malta hija konvinta li huwa traffikant tad-droga…

Welcome to Maltarti, the current programme for arts and culture. Today we are going behind the scenes of the theatrical production The Arrest of Danny Weed (L-Arrest ta’ Danny Weed), a comedy written by Alfred Buttigieg which will introduce us to a Scottish man whom the Police Force in Malta is convinced is a drug trafficker.