Fl-episodju tal-lum se niddiskutu l-fotografija ta’ Leonard Cocks, li għal dawn l-aħħar tnax-il sena ffoka fuq il-fotografija taż-żfin.

In today’s episode we discuss the photographer Leonard Cocks who has been specialising in dance photography for the past twelve years.

Id-diversi aspetti taż-żfin ilhom jinqabdu mil-lenti tal-fotografu Leonard Cocks għal dawn l-aħħar tnax-il sena. Illum se nlaqqgħukom mal-fotografu biex insiru nafu aktar dwar dak li jispira l-immaġini li joħloq.

Several aspects of dance have been captured by Leonard Cocks’ photographic lens for the past twelve years. Today we’re introducing you to this photographer to find out more about what inspires the images he captures.