During Maltarti we’re going to talk about the new work by Undine LaVerve and MalTease at Spazju Kreattiv.

F’Maltarti se nitkellmu dwar xogħol ġdid ta’ Undine LaVerve u MalTease ġewwa Spazju Kreattiv.

Satira, ċajt, mużika, xi ftit glitter u ħafna kunfidenza. Dawn huma l-elementi prinċipali li Undine LaVerve flimkien ma’ Spazju Kreattiv se jużaw biex jieħdu lill-udjenzja fuq vjaġġ ta’ varjeta’ u burlesk bit-tema tal-Belt Valletta u Strada Stretta.

Satire, jokes, music, some glitter and a lot of confidence. These are the main elements that Undine LaVerve together with Spazju Kreattiv will be using in order to take the audience on a journey of variety and burlesque revolving around the theme of Valletta and Strait Street.