In Maltarti we’re introducing you to the work of painter Mario Zammit Lewis.

F’Maltarti se nlaqqgħukom ma’ xogħol il-pittur Mario Lewis Zammit.

Mill-ewwel wirja tiegħu fl-1970 sal-lum, Mario Zammit Lewis ma waqafx jagħti l-lewn lill-ħajja, u llum il-pitturi tiegħu nsibuhom f’kollezzjonijiet mal-erbat irjieħ tad-dinja.

From his first exhibition in 1970 to this day, Mario Zammit Lewis hasn’t stopped making life colourful, and today his paintings are found in collections in the four corners of the world.