In Maltarti we will be discussing the exhibition on Francesco Zahra, which is part of ‘MUŻA Ħdejk’, a series of outreach and accessibility efforts.

F’Maltarti se nagħtu ħarsa lejn wirja fl-Oratorju tas-Santissimo Kurċifiss f’Senglea li tiċċelebra l-arti ta’ Francesco Zahra.

Il-qofol ta’ MUŻA huma n-nies. L-għan ewlieni tas-sensiela ta’ wirjiet bit-tema MUŻA Ħdejk hu li MUŻA tressaq l-arti tal-kollezzjoni nazzjonali u xogħlijiet oħra eqreb lejn il-komunità. Illum insiru nafu aktar dwar wirja fl-Oratorju tas-Santissimo Kurċifiss f’Senglea b’ċelebrazzjoni tax-xogħol tal-artist Francesco Zahra.

The heart of MUŻA is people. The main aim of the series of exhibitions under the theme ‘MUŻA Ħdejk’ is that MUŻA enables art from the national collection and other works to be closer to the community. Today, we will learn more about the exhibition at the Oratory of the Holy Crucifix in Senglea in celebration of the work of the artist Francisco Zahra.