During Maltarti we will be talking about the St Catherine Monastery which has opened to the public this month after four hundred years.

F’Maltarti se nitkellmu dwar il-ġnien tal-Monasteru ta’ Santa Katerina li dan ix-xahar reġa’ nfetaħ għall-pubbliku wara erba’ mitt sena.

Mysterium Fidei-il-Misteru tal-Fidi. Hekk issemma l-ġnien li hemm fil-Monasteru ta’ Santa Katerina fil-Belt Valletta. Ġnien li nżamm sigriet għal erba’ mitt sena, iżda li aktar kmieni dan ix-xahar inbidel f’esperjenza immersiva u reġa’ nfetaħ għall-pubbliku.

Mysterium Fidei-Il-Misteru tal-Fidi. This is the name given to the garden at the St Catherine’s Monastery in Valletta. A garden which was kept secret for four hundred years. However, since earlier this month it has changed into an immersive experience and is now open to the public.