F’MALTARTI se nżuru l-wirja tal-artisti Carmel Bonello u Peter Seychell.

During MALTARTI, we will be visiting the Nuances exhibition by the artists Carmel Bonello and Peter Seychell.

Minkejja d-differenzi stilistiċi tagħhom, l-artisti Carmel Bonello u Peter Seychell ħadmu flimkien sabiex joffrulna spettru ta’ temi espressi minn għamliet astratti sa figurattivi u b’ilwien minn mitfija sa qawwija.

Despite their different styles, the artists Carmel Bonello and Peter Seychell worked together to offer us a spectrum of expressive themes which vary from abstract ones to figurative ones with very light to dark colours