MALTARTI se jiltaqa’ mal-artista Marisa Attard li qed tippreżenta pitturi surreali fl-esebizzjoni Off-Kitler.

During MALTARTI, we will meet with artist Marisa Attard, who is presenting surreal images in her exhibition Off-Kitler.

Kuluri vivaċi, disinni partikolari, u karattri li minkejja li huma surreali, xorta jirriflettu s-soċjetà. Marisa Attard toħodna f’dinja assurda fl-esebizzjoni tagħha Off-Kitler.

Vivacious colours, very particular designs, and seemingly surreal characters that reflect society. Marisa Attard takes us to an absurd world with her exhibition named Off-Kilter.