In this episode of Maltarti we’re bringing you information about the film The Composer, and about assignments that set design students worked on.

F’Maltarti se nwasslulkom tagħrif dwar il-film The Composer u dwar assenjamenti tal-istudenti li jistħarrġu d-disinn ta’ sett teatrali.

Part 1 – The Composer is a film based on the extraordinary life of composer William Camilleri that balances silence and noise to offer some of the most beautiful music pieces.

Part 2 – If theatre study students from the University of Malta were entrusted to create a set for a musical, what would they create? In this part of the programme we’re taking a look at some of the designs that these students created as part of their studies.

Parti 1 -The Composer huwa film imsejjes fuq il-ħajja straordinarja tal-kompożitur William Camilleri, li jibbilanċja s-skiet u l-ħsejjes sabiex joffrilna siltiet mużikali mill-isbaħ.

Parti 2 – Li kieku l-istudenti tat-Teatru fl-Università ta’ Malta jiġu fdati bid-disinn tas-sett ta’ musical, b’liema xogħol kienu joħorġu? F’din ir-rokna nagħtu ħarsa lejn uħud mid-disinji ta’ dawn l-istudenti mfassla bħala parti mill-kors tagħhom.