F’MALTARTI se nlaqqgħukom mal-Perit Gustave R. Vincenti, magħruf kemm għall-istili Art Nouveau u Art Deco, kif ukoll għall-prinċipji Modernisti li ħaddan.

This episode of MALTARTI features architect Gustave R. Vincenti, known for his Art Nouveau and Art Deco styles as well as Modernist work.

Il-Perit Gustave Vincenti huwa magħruf għal bosta proġetti fl-istil tal-Art Nouveau u l-Art Deco, u aktar tard fl-istil tal-Moderniżmu, stili li għaraf iħaddimhom mingħajr ma jitbiegħed iżżejjed mill-gosti estetiċi lokali, bħalma naraw f’din l-intervista.

The architect Gustave Vincenti is known for various art nouveau and art deco style projects and later on modernism, which he married to local aesthetics as shown in this interview.