F’Maltarti se nagħtu ħarsa lejn l-attivitajiet u kollaboraturi li jiffurmaw l-istaġun 2022-2023 ta’ Spazju Kreattiv.

Maltarti will be exploring the activities and collaborators which will be comprising Spazju Kreattiv’s 2022-2023 season.

Sena wara l-oħra Spazju Kreattiv jippreżenta programm li jiċċelebra il-kreattivita’ f’kull forma u għamla. It-tim tagħna iltaqa’ ma’ Daniel Azzopardi sabiex jgħidilna aktar x’għandna nistennew fl-istaġun il-ġdid.

Year after year, Spazju Kreattiv presents a programme celebrating creativity in every form. Our team met with Daniel Azzopardi to tell us more of what to expect for the new season.