Maltarti will shed light on Tnessid: an exhibition of works from five artists

F’Maltarti se nwasslulkom tagħrif dwar Tnessid, wirja li ġġib flimkien ix-xogħlijiet ta’ ħames artisti.

Five artists who looked into five different themes entered a dialogue curated by Vince Briffa. In today’s episode we are going to share information on these individual projects and the synergy they’ve created.

Ħames artisti li stħarrġu ħames temi differenti qed jidħlu fi djalogu bejniethom bis-saħħa tal-kuratur Vince Briffa. F’din ir-rokna nwasslulkom tagħrif dwar il-proġetti individwali u s-sinerġija li tinħoloq bejniethom.