During Maltarti we’re going to look at the gardens of Villa Frere in Pietá which will be open to the public on the 7th of May.

F’Maltarti se nagħtu titwila lejn il-ġonna ta’ Villa Frere fil-Pieta li se jkunu miftuħin għall-pubbliku fis-7 ta’ Mejju. 

Paċi u trankwilita’, skiet miżgħud bil-presenza u l-ħsejjes tal-għasafar, insetti u ilma jnixxi.  Għal darb’oħra Heritage Malta se jkun qed jiftaħ il-kanċell ta’  Villa Frere fejn il-pubbliku huwa mistieden ipassi matul il-ġonna mistiċi fil-Pieta’. 

Peace and tranquility: silence filled with the presence of birds chirping, insects and water flowing. Once again Heritage Malta will be opening the gate of Villa Frere where the public is being invited to roam around these mystical gardens in Pietá.