F’MALTARTI se nagħtu ħarsa lejn xogħol l-artist Clint Calleja, li stħarreġ it-temi tat-trawma u tal-memorja permezz ta’ forom differenti ta’ arti.

During MALTARTI we will be looking at the works done by the artist Clint Calleja who looked in depth into the themes of trauma and memory through various types of arts.

It-trawma u l-memorja huma fil-qalba tal-aħħar xogħlijiet ta’ Clint Calleja, artist li stħarreġ dawn iż-żewġ temi permezz tal-pittura, l-iskultura, il-fotografija, u l-installazzjoni.

Trauma and memory are at the core of the latest works by Clint Calleja, an artist who looked in depth into these two themes through painting, sculpture, photography, and art installation.