MALTARTI jiddiskuti l-kunċert tal-banda King’s Own, li ta’ kull sena jittella’ fit-Teatru Manoel. Din is-sena, it-tema hija marbuta mal-koronazzjoni tar-Re Karlu III.

MALTARTI discusses the King’s Own Band Club concert, that’s held at Teatru Manoel every year. This year, the selected theme is related to King Charles III’s coronation.

Il-banda King’s Own tirritorna fuq il-palk tat-Teatru Manoel għall-Kunċert Annwali. Fost mużika klassika, soundtracks u anki mużika moderna, se tindaq ukoll Rule Brittania, mużika oriġinali ta’ Mro Dr John Galea li tifforma parti minn A Royal Salute.

King’s Own Band Club returns to Teatru Manoel for its annual concert. Apart from classical music, soundtracks, and contemporary music, the band will also be playing Mro Dr John Galea’s original composition Rule Britannia, that’s part of A Royal Salute.