F’MALTARTI se nħarsu lejn Anna Dumitriu u l-bijoarti, qasam tal-arti li f’pajjiżna rarament nitkellmu dwaru.

During MALTARTI, we will look into Anna Dumitriu and BioArt, an artistic niche we rarely discuss in our country.

Fix-xhur ta’ Settembru u t’Ottubru, Spazju Kreattiv ospita lil Anna Dumitriu, artista mill-kamp tal-bijoarti u li tistħarreġ temi differenti permezz tal-iskultura, l-installazzjoni, u l-midja diġitali.

Throughout September and October, Spazju Kreattiv hosted Anna Dumitriu, a BioArtist who studies different themes through sculpture, installations, and the digital media.