F’dan l-episodju MALTARTI jiltaqa’ mal-iskultur Ray Cortis li jitkellem dwar it-teknika u l-ktieb tiegħu.

In this episode, MALTARTI meets sculptor Ray Cortis and talks about his wood carving techniques and new book.

L-iskultur tal-injam Ray Cortis jispjega kif żviluppa teknika partikolari biex joħloq l-effet ta’ Chiaroscuro fl-injam, u kif dan hu rifless fil-ktieb il-ġdid tiegħu.

The wood carver Ray Cortis describes how he developed a particular technique to create a Chiaroscuro effect in wood, and how this is reflected in his new book.