MALTARTI jżur il-wirja Żfinupassjoni ta’ George Abdilla li ttellgħat fil-Kunsill Lokali tal-Belt f’Ottubru li għadda.

MALTARTI visited George Abdilla’s exhibition Żfinupassjoni that was held at the Valletta Local Council last October.

Meta l-passjoni tal-arti tal-fotografija tingħaqad mal-arti taż-żfin, toħloq imaġini ta’ moviment kważi maġiku. Dan huwa dak li prova joħloq bir-ritratti tiegħu George Abdilla, li tella’ l-wirja Żfinupassjoni fil-Kunsill Lokali tal-Belt.

When the passion of the art of photography meets the art of dance, it creates an almost magical image of movement. This is what George Abdilla tried to create with his photos, who then presented them in the exhibition Żfinupassjoni (Dance & Passion) which was held at the Valletta Local Council.