MALTARTI jiddiskuti l-programm tal-Valletta Baroque Festival 2023 ma’ Kenneth Zammit Tabona.

MALTARTI will discuss the programme for the 2023 Valletta Baroque Festival with Kenneth Zammit Tabona.

36 kunċert f’għoxrin ġurnata li kollha jiċċelebraw il-mużika Barokka. Il-Valletta Baroque Festival organizzat minn Festivals Malta, jirritorna fil-11 ta’ Jannar għall-11-il edizzjoni tiegħu.

36 concerts in 20 days, all celebrating Baroque music. The Valletta Baroque Festival, organized by Festivals Malta, returns on the 11th January for its 11th edition.