During Maltarti we will be talking about Għanqbud f’Moħħha , a play of fear produced by Tyrone Grima and Sharon Bezzina

F’Maltarti se nitkellmu dwar Għanqbud f’Moħħha dramm tal-biża bi produzzjoni ta’ Tyrone Grima u Sharon Bezzina.

Biża, misteru, tensjoni… permezz ta’ proċess kollaborattiv ħames atturi immexxja minn Tyrone Grima se jesploraw dawn it-temi filwaqt li jagħtu ħajja lir-rumanz ta’ Henry James. Nisimgħu aktar dwar dan ix-xogħol performattiv Għanqbud f’moħħha mingħand id-direttur Tyrone Grima.

Fear, mystery, tension… Through a cooperative process, 5 actors directed by Tyrone Grima will be exploring these themes whilst giving life to the Henry James novel. We shall be hearing more about this play named Għanqbud f’moħħha from the director Tyrone Grima.