During Maltarti we will be talking about the Southern Region Council publication named ‘Il-Ġimgħa Mqaddsa: Wirt Komuni li jgħaqqadna’ (Holy Week: A Common Heritage that Unites Us).

F’Maltarti se nitkellmu dwar il-pubblikazzjoni mill-Kunsill Reġjonali Nofsinhar li ġġib l-isem ‘Il-Ġimgħa Mqaddsa: Wirt komuni li jgħaqqadna’.

Il-pubblikazzjoni bl-isem ‘Il-Ġimgħa Mqaddsa: Wirt komuni li jgħaqqadna’, li nħarġet mill-Kunsill Reġjonali Nofsinhar, se tippreżenta diversi temi marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa f’Malta. L-edituri, il-Professur George Cassar u Dr Noel Buttigieg, se jgħidulna aktar dwar il-kontenut u l-kontributuri tal-ktieb fl-episodju tal-lum.

The publication named ‘Il-Ġimgħa Mqaddsa: Wirt Komuni li jgħaqqadna’ (Holy Week: A Common Heritage that Unites Us), issued by the Southern Region Council, represents various themes related to the Holy Week in Malta. The editors, Professor George Cassar and Dr Noel Buttigieg, will tell us more about the content and the book contributors in today’s episode.