F’MALTARTI se nwasslulkom tagħrif dwar l-edizzjoni li jmiss tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb u dwar il-programm speċjali mħejji għalih.

In MALTARTI we’re giving you information about the next edition of the next National Book Festival and the special programme that has been set.

Ta’ kull sena, il-Festival tal-Ktieb ta’ Malta jiċċelebra l-arti letterarji u l-protagonisti tagħhom, mill-qarrejja, il-kittieba, u l-pubblikaturi, sal-fotografi u l-illustraturi.

Every year, the Malta Book Festival celebrates literature and its protagonists, from readers, writers, and publishers, to photographers and illustrators.