F’dan l-episodju ta’ MALTARTI nwasslulkom tagħrif dwar wirja mtellgħa mill-artisti Lawrence Pavia, Wallace Falzon, u Patrick Galea.

In this episode MALTARTI brings you information about an exhibition by artists Lawrence Pavia, Wallace Falzon, and Patrick Galea.

L-artisti Lawrence Pavia, Wallace Falzon, u Patrick Galea ngħaqdu flimkien f’wirja kkurata minn Joseph Agius biex joffrulna għamliet ġodda bi lwien b’saħħithom.

Artists Lawrence Pavia, Wallace Falzon, and Patrick Galea teamed up for an exhibition curated by Joseph Agius offering new, vibrant art pieces.