F’MALTARTI se nitkelmu dwar il-ħajja ġdida li qed tingħata lix-xogħol ta’ Ninu Cremona, f’addatament teatrali minn The New Victorians u Teatru Malta.

In MALTARTI, we’re discussing the new interpretation given to Ninu Cremona’s work through a theatrical adaptation between The New Victorians and Teatru Malta.

Ħamsin sena wara l-mewt ta’ Ninu Cremona, qed naraw ix-xogħol ikoniku tiegħu il-Fidwa tal-Bdiewa jiġi interpretat minn lenti ġdida u kontemporanja, permezz ta’ kollaborazzjoni ġdida bejn Teatru Malta u the New Victorians.

Fifty years after Ninu Cremona’s death, we’re seeing his iconic work Il-Fidwa tal-Bdiewa interpreted in a totally new and contemporary way, through a collaboration between Teatru Malta and The New Victorians.