F’MALTARTI se nagħtu ħarsa lejn l-aħħar wirja ta’ Anna Galea, wirja li tistħarreġ il-baħar ta’ madwarna bl-akkwarelli u bil-kuluri taż-żejt.

During MALTARTI, we will have a look at the most recent exhibition of artist Anna Galea, which studies the sea that surrounds us through acrylic and oil paintings.

Il-baħar huwa wieħed mill-protagonisti fl-arti ta’ Malta, inkluż dik kontemporanja; Anna Galea hija fost l-artisti li stħarrġu t-tema tal-baħar, kemm jekk huwa baħar imċaqlaq bil-kuluri taż-żejt kif ukoll baħar żejt impinġi bl-akkwarelli.

The sea is one of the many protagonists of Malta’s art, including contemporary works; Anna Galea is among the artists who studied the theme of the sea, be it infused with oil colourings or a watercolour painting of the sea.