F’dan l-episodju se nitkellmu dwar il-festival Improvizza! Grazzi għal- Spazju Kreattiv.

In this episode we will be learning more about a festival called Improvizza, with thanks to Spazju Kreattiv.

Improvizza! Huwa l-ewwel festival tax-xorta tiegħu li sar f’Malta, u ġab flimkien professjonisti tal-arti performattiva minn madwar id-dinja għal erbat ijiem ta’ workshops. Il-festival sar fi Spazju Kreattiv bis-sehem ukoll ta’ pilastri Maltin fil-qasam tal-arti performattiva.

Improvizza is the first festival of its kind to be organised in Malta and has gathered various performing arts professionals from around the globe for four days of workshops. The festival took place in Spazju Kreattiv with the participation of renowned Maltese names from the performing arts scene.