F’MALTARTI se nlaqggħukom mal-artista li bit-tpinġijiet tagħha ddokumentat is-sengħa tal-bizzilla.

In today’s episode of MALTARTI we introduce the painter for documented the art of lacemaking through her work.

L-arti tista’ sservi ta’ dokumentazzjoni tas-snajja’ ta’ pajjiżna. F’’din ir-rokna nlaqqgħukom ma’ Martine li tkellmet magħna dwar kif l-arti tista’ tinkwadra s-sengħa tal-bizzilla.

Art can serve as documentation of local craftsmanship. In this episode we introduce Martine, who spoke about how painting can depict the art of lacemaking.