F’MALTARTI se nagħtu titwila lill-ktieb Post-War Protagonists of Maltese Photography.

During MALTARTI we will be looking at the book Post-War Protagonists of Maltese Photography.

Il-fotografija għandha storja twila u nistgħu naqsmuha f’perjodi skont ġrajjiet storiċi u żviluppi teknoloġiċi. Il-pubblikazzjoni l-ġdida ta’ Kevin Casha tagħmel propju dan, billi tħares lejn il-protagonisti Maltin ta’ wara l-lenti mill-Gwerra ‘l hawn.

Photography has a long history and this can be divided in different periods according to historical events and technological advancements. The new publication by Kevin Casha addresses this by looking at various Malta protagonists behind the lens after WWII up to date.