F’dan l-episodju, MALTARTIi jzur il-provi ta’ L-Għarusa ta’ Ġużè Diacono, li qed jittella’ fl-anniversarju tal-110 snin minn twelidu.

In this episode, MALTARTI attends rehearsals of Ġużè Diacono’s L-Għarusa, that’s being produced on the 110th anniversary of his birth.

Fil-mija u għaxar anniversarju minn twelidu u għoxrin sena mill-mewt ta’ Ġużè Diacono, Teatru Malta f’kollaborazzjoni ma’ Heritage Malta u Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali se jtellgħu d-dramm L-Għarusa.

On the 110th anniversary of Ġużè Diacono birth and 20th anniversary of his death, Teatru Malta in collaboration with Heritage Malta and Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali are producing L-Għarusa.