F’dan l-episodju, MALTARTI jlaqqagħkom mal-artist Fabio Borg biex flimkien nesploraw l-aħħar xogħlijiet tiegħu.

In this episode, MALTARTI introduces you to the artist Fabio Borg, with a look into his latest works.

Landmarks hija sensiela ta’ pitturi ta’ Fabio Borg li flok pajsaġġi fiżiċi tippreżenta qagħdiet differenti tal-pittur. Fabio laqa’ l-istedina tagħna sabiex iwasslilna aktar tagħrif dwar din il-wirja.

Landmarks is a series of paintings by Fabio Borg that rather than physical landscapes, represents the artist’s different states. Fabio welcomed our invitation to share more information about the exhibition.