F’MALTARTI niddiskutu l-ispirazzjoni ‘il bogħod mid-dinja ta’ madwarna, hekk kif Nicole Sciberras Debono bdiet issib l-ispirazzjoni tagħha onlajn fi żmien il-pandemija.

MALTARTI, discusses inspiration beyond the world that we live in, as artist Nicole Sciberras Debono started finding her inspiration online during the pandemic.

Meta artist ikun imdorri jieħu ispirazzjoni mid-dinja ta’ madwar, l-ispirazzjoni tonqos meta jsib ruħu msakkar ġo dar. Dan kienet dak li esperjenzat Nicole Sciberras Debono waqt il-pandemija, għaldaqstant kellha issib l-ispirazzjoni minn bnadi oħra, u din sabitha onlajn.

When an artist is used to finding inspiration from the world around them, they struggle to find inspiration when they are locked inside their house. This was Nicole Sciberras. Debono’s experience during the pandemic, before she started looking elsewhere for inspiration, and which she found online.