F’dan l-episodju se nitkellmu dwar il-programm ta’ ASinMalta.

In this episode we discuss the programme of ASinMalta.

Kif in-nisa fil-medjuevu kienu jippubblikaw l-istejjer tagħhom f’kotba huwa biss wieħed mid-diversi suġġetti li qed tiddiskuti ASinMalta fil-programm ta’ din is-sena. Fl-episodju tal-lum se niltaqgħu ma’ Georgina Pavia u l-Professur Michelle Brown, li se jispjegaw liem suġġetti se jkun qed jisma’ dwarhom il-pubbliku f’sensiela ta’ letturi madwar Malta.

As Medieval women would publish their stories in books, is just one of several subjects being discussed by AsinMalta, in this year’s programme. In today’s episode we’ll be meeting Georgina Pavia and Professor Michelle Brown, who will be explaining which subjects the public will hear about in a series of lectures around Malta.