F’dan l-episodju se nitkellmu dwar serata ta’ qari ta’ kitbiet oriġinali minn tliet awturi Maltin.

In this episode we talk about a reading event where three Maltese authors shared their original works.

Tliet awturi lokali qasmu xogħlijiet letterarji oriġinali dwar is-siġar u l-ward, fejn libsu l-libsa tal-ħarifa u qasmuha mal-pubbliku bi kliemhom. Illum se niltaqgħu mal-awturi Leanne Ellul, Claudia Gauci u Clare Azzopardi.

Three local writers shared their original literary works about trees and roses, where they interpreted Autumn and shared it with the public. Today we’re meeting the authors Leanne Ellul, Claudia Gauci and Claire Azzopardi.