Maltarti is taking a look at the Malta Spring Festival’s programme.

Maltarti se jagħti ħarsa lejn il-programm tal-Malta Spring Festival.

Ħamest ijiem ta’ mużika u żfin għar-Rebbiegħa, b’kunċerti madwar il-Belt Valletta. Maltarti jiltaqa’ ma’ Karl Fiorini li jkellimna dwar is-17-il edizzjoni tal-Malta Spring Festival.

Five days of music and dance in Spring with concerts around Valletta. Maltarti meets Karl Fiorini who speaks about the 17th edition of the Malta Spring Festival.