During Maltarti we’re going to have a look at the digital artworks by Pawlu Mizzi in  his new exhibition entitled thirty three.

F’Maltarti se nagħtu ħarsa lill-arti diġitali ta’ Pawlu Mizzi fil-kuntest tal-wirja l-ġdid tiegħu intitolata thirty three.

L-artist Pawlu Mizzi qed jesebixxi tlieta u tletin biċċa xogħol diġitali fil-wirja thirty three; it-tim tagħna ltaqa’ ma’ Pawlu sabiex jitkixxef aktar dwar is-sinifikat ta’ dan in-numru u dwar ix-xogħol involut fl-arti diġitali.

The artist Pawlu Mizzi is exhibiting 33 digital artworks in his exhibition entitled Thirty-Three. Our team met with Pawlu to discover the significance of this number and his digital art works.