F’MALTARTI se nitkellmu dwar il-musical Mamma Mia li qed jittella’ minn FM Theatre.

In MALTARTI we’re discussing the musical Mamma Mia that’s being produced by FM Theatre.

Il-ġeneru tal-musicals huwa wieħed b’saħħtu hawn Malta, u FM Theatre hija waħda mill-kumpaniji teatrali lokali li taħdem ħafna biex iżżommu ħaj.

The musicals genre is very strong in Malta, and FM Theatre is one of the local theatrical companies that works to keep it alive.