F’Maltarti se nlaqqgħukom ma’ Milica Lawrence, pjanista li ftit tal-jiem ilu tat kunċert organizzat mill-Akkademja Maltija tal-Pjanu.

In Maltarti we’re introducing you to Milica Lawrence, a pianist who, just a couple of days ago, gave a concert with tenor Mario Bahg.

Nilqgħukom għal Maltarti, il-programm t’attwalità fl-arti u l-kultura. Is-Sala dei Cavalieri laqgħet kunċert organizzat mill-Akkademja Maltija tal-Pjanu. It-tim tagħna ltaqa’ mal-pjanista Milica Lawrence sabiex tiftħilna tieqa għal fuq dan il-kunċert u għan-noti tal-pjanu …

Sala dei Cavalieri greeted pianist Milica Lawrence and tenor Mario Bahg, in a concert organised by the Malta Piano Academy. Our team met Ms Lawrence to reflect upon this concert and some piano notes…