Maltarti se jiltaqa’ mal-artist Austin Camilleri, li qed jesibixxi xogħol awdjoviżiv fil-mużew Anchoarge, fl-Alaska.

Maltarti is meeting with the artist Austin Camilleri who is exhibiting his audiovisual work at the Anchorage Museum in Alaska.

Nilqgħukom għal Maltarti, il-programm t’attwalità fl-arti u l-kultura. Minn Għawdex għall-Alaska… Xogħol audioviżiv tal-artist kontemporanju, Austin Camilleri, għall-ewwel darba qed jiġi esibit fil-Mużew Anochorage, fl-Alaska. Il-mużew qed itella’ sensiela ta’ wirjiet ta’ artisti mill-Mediterran, u fetħu dan il-proġett bix-xogħol tal-artist Austin Camilleri.

Welcome to Maltarti – a current programme for arts and culture. From Gozo to Alaska – audiovisual work by the contemporary artist Austin Camilleri is being exhibited for the first time at the Anchorage Museum in Alaska. The museum is exhibiting a series of exhibitions by artists from the Mediterranean region and opened this project with the works of the artist Austin Camilleri.