F’MALTARTI se niddiskutu il-festival internazzjonali tal-Orgni f’Malta, appuntament ta’ kull sena li jiġbed l-attenzjoni tagħna lejn ir-Re tal-instrumenti, l-Orgni.

During MALTARTI we will discuss the International Organ Festival in Malta, an annual appointment that diverts our attention to the king of instruments; the organ.

Huwa magħruf bħala ir-re tal-instrumenti, l-orgni. Pajjiżna għandu x-xorti li mhux biss huwa mżejjen b’diversi orgni iżda saħansitra ikolna l-opportunita’ li nisimgħu dan l-instrument prestiġġjuż f’diversi kunċerti parti mill-Festival Internazzjonali tal-Orgni.

The organ is known as the king of instruments. Luckily, our country is not only well-endowed with several organs but we are also given the chance to attend concerts and listen to this prestigious instrument being played during the International Organ Festival.