F’MALTARTI se nagħtu ħarsa lejn il-kalendarju kulturali tar-reġjun tan-Nofsinhar għas-sena 2023.

During MALTARTI we will look at the Southern Region cultural calendar for 2023.

12-il lokalità fir-reġjun tan-Nofsinhar għandhom sena mimija avvenimenti kulturali ppreparati.Rappresentanti mir-Reġjun tan-Nofsinhar jgħidulna aktar dwar dan.

12-localities in the southern region have a full year of cultural activities prepared. Representatives from the Southern regions will tell us more about this.