F’MALTARTI se nagħtu ħarsa lejn Spring Awakening, dramm ta’ ’l fuq minn mitt sena iżda li għadu relevanti għall-ħajja tal-lum.

During MALTARTI, we will have a look at Spring Awakening, a play that is over a hundred years old, yet is still in modern times.

Ir-realtajiet taż-żgħażagħ jinbidlu kontinwament, imma fil-qalba tagħhom jibqgħu l-istess; id-dramm Spring Awakening iġibna wiċċ imb wiċċ ma’ din ir-realtà għax huwa dramm ta’ ’l fuq minn 100 sena iżda li għadu relevanti għal-lum il-ġurnata.

Teenagers’ realities are constantly changing, yet they remain the same at the core; the play Spring Awakening will push us face to face with this reality, as it is a play that is over 100 years old, yet is still relevant today.